Kontakt

EU za razvoj poslovnih inkubatora (EUBID)

Bulevar kralja Aleksandra 58, IV/app.11

11000 Beograd

Telefon: +381 11 344 69 47

E-mail: eubid@gfa-group.de

map