Sprovođenje

GFA Consulting Group GmbH

Sa sedištem u Hamburgu u Nemačkoj, GFA Consulting Group jedna je od vodećih evropskih konsultantskih firmi u sektoru razvojne saradnje. GFA poseduje jasne rezultate u pružanju efikasnih rešenja za izazove na globalnom konsultantskom tržištu.

Od 1982. godine sprovodi složene studije i projekte širom sveta. Vodeće razvojne agencije, ministarstva i klijenti iz javne uprave poverili su ovoj kompaniji da im pomaže u upravljanju projektima finansiranim iz bilateralnih i multilateralnih fondova. Radeći u saradnji sa zainteresovanim stranama u vladi, privatnom sektoru, nevladinim organizacijama i grupama građana, GFA uravnotežuje inovativnost i pouzdanost u skladu sa lokalnim potrebama.

Međunarodno priznanje kompanije kao pouzdanog partnera inkorporirano je u skup vrednosti koji su usmereni na performanse, inovacije, verodostojnost i kvalitet.

Konsultanti

Karl-Hajnc Jah

Vođa projekta

Tomas Černevičius

ključni ekspert 2 za razvoj poslovnih inkubatora