Poslovni inkubatori u Srbiji

3. Maj 2020.

    Jačanje konkurentnosti privrede, s posebnim naglaskom na inovacije, preduzetništvo i mikro, maka i srednja preduzeća jedan je od prioriteta Srbije. Jedan od važnih elemenata u okviru šireg ekosistema za startap kompanije, inovacije i preduzetništvo su poslovni inkubatori. 

    U početnoj fazi razvoja poslovne inkubacije u Srbiji do 2006. godine osnovano je pet inkubatora. Studijom o trenutnom stanju poslovnih inkubatora u Republici Srbiji, koju je tokom 2019. sprveo projekat „Podrška Evropske unije razvoju poslovnih inkubatora – EUBID“, koji finansira Evropska unija, utvrđeno je da postoji 40 funkcionalnih inicijativa poslovne inkubacije, koje su relativno ravnomerno raspoređene na teritoriji čitave Srbije. Njih je međusobno moguće razlikovati prema tome za koju vrstu startapova je opredeljena njihova podrška i na taj način su podeljeni u dve grupe: a) PI za podršku visokotehnološkim startap kompanijama i b) PI za podršku samozapošljavanju. Osim na osnovu ovog kriterijuma inkubatori se razlikuju i po vlasništvu: lokalne javne institucije, nevladine organizacije i privatne inicijative.

    CILJ POSLOVNIH INKUBATORA

    Najčešći cilj PI koji pružaju podršku visokotehnološkim startap kompanijama je da doprinesu konkurentnosti i otvaranju novih radnih mesta. Osnovni cilj većine PI za podršku samozapošljavanju je takođe konkurentnost i otvaranje novih radnih mesta, dok neke inicijative imaju ciljeve koji se odnose na podršku ranjivim grupama.

    IZBOR STANARA INKUBATORA

    Dva najčešća kriterijuma za izbor korisnika u PI koji pružaju podršku visokotehnološkim startap kompanijama su biznis plan i dobar rukovodeći tim. Istovremeno, ono što može da utiče na odluku da li će neko postati klijent PI jeste i da kompanija prikaže da ima potencijal za razvoj, kao i da ima inovativni projekat.

    USLUGE KOJE PI PRUŽAJU

    Prema istraživanju koje je u okviru Studije o trenutnom stanju poslovnih inkubatora u Srbiji sproveo EUBID projekat utvrđeno je da PI za podršku visokotehnološkim startap kompanijama pružaju podršku u umrežavanju, obukama za razvoj poslovnih veština, računarstvu, pravu i drugim srodnim uslugama, inkubaciji, poslovnom planiranju i osnivanju kompanije, itraživanju tržišta, prodaji i marketingu, raznim vrstama savetovanja, mentoringom, kao i upravljanju intelektualnom svojinom.

             PI koji pružaju podršku samozapošljavanju svoju podršku klijentima pružaju u sledećim oblastima: obuke za razvoj poslovnih veština, umprežavanje, pomoć pri izvozu i/ili potrazi partnera u inostranstvu, usluge preinkubacije, poslovno planiranje i osnivanje kompanije, razna savetovanja (pomoć u proizvodnji, razvoj novih proizvoda, dobijanje finansijskih sredstava itd.), mentoring itd.

             Klijenti PI redovno koriste usluge koje im se pružaju, a kao glavnu motivaciju da postanu stanari PI mreža navode veću vidljivost, dobro radno okruženje i nedostatak znanja o upravljanju, kao i odgovarajući radni prostor, bespovratna sredstva primljena zahvaljujući pomoći i podršci PI i veze s poslovnim sektorom.